Todos os dereitos reservados

Os dereitos de propiedade industrial e intelectual da web, así como dos elementos contidos na mesma (imaxes, sons, vídeo, software ou textos) pertencen a ANPA DO CPI CAMIÑO DE SANTIAGO (en adiante a ANPA), con CIF G15416563 e domicilio en Rúa do Concello, 16, Pedrouzo-Arca, 15821 O Pino (A Coruña). Teléfono 692 205 776.

 

Condicións de uso

O usuario poderá visualizar os elementos incluídos na web e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico, sempre que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado.

Poderá realizarse un uso público dos contidos da web sempre que se cumpran as seguintes premisas: 1) que a reprodución dos contidos non persiga lucro algún, nin sexa obxecto de comercialización; 2) que se indique a autoría dos contidos reproducidos e acompáñense dunha ligazón á web.

Prohibida a reprodución total ou parcial dos contidos sen autorización

Queda terminantemente prohibida a utilización dos contidos da web con fins comerciais, así como a súa distribución e a súa modificación, alteración ou fragmentación.

Perseguirase calquera utilización indebida dos contidos presentados na web, exercendo todas as accións civís e penais que correspondan en dereito.

 

Confidencialidade e Protección de Datos

Calquera dato de carácter persoal que o usuario proporcione para a utilización dos servizos e contidos do sitio estará suxeito ao establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 e Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais. En cumprimento do Artigo 12 do Regulamento (UE) 2016/679, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio dos dereitos do interesado e do Artigo 13 relativo á información que deberá facilitarse cando os datos persoais se obteñan do interesado.

 


 

Política de protección de datos

RESPONSABLE DO TRATAMENTO. ANPA DO CPI CAMIÑO DE SANTIAGO, CIF: G15416563 Dirección: Rúa do Concello, 16, Pedrouzo-Arca, 15821 O Pino. Correo-e: contacto@anpacaminosantiago.es

FINALIDADE DO TRATAMENTO. A finalidade do tratamento é a de atender as solicitudes de información ou contacto recibidas de vostede, así como mantenerlle informado das nosas iniciativas, actuales ou futuras».

LEXITIMIZACIÓN. Lle informamos de que a base legal para o tratamento de seus datos é a da súa solicitude de contacto /información. O interesado presta  o seu consentimento ó cubrir o formulario de contacto e enviarnos seus datos.

CONSERVACIÓN DOS DATOS. Os datos proporcionados conservaránse durante os prazos legalmente establecidos e/o durante o tempo necesario para a tramitación e resposta da consulta.

CESIÓNS DE DATOS. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga legal.

DEREITOS DO INTERESADO. Terá dereito a acceder a seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento de seus datos, en cuio caso únicamente os conservaremos para cumprir coas as obrigas legalmente establecidas.

DEREITO A NON SER OBXETO DE DECISIÓNS INDIVIDUAIS AUTOMATIZADAS, INCLUÍDA A ELABORACIÓN DE PERFIS. Non se realizan sobre o usuario decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfis que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

ONDE EXERCER OS DEREITOS. Para o exercicio de seus dereitos debe enviar un correo electrónico a contacto@anpacaminosantiago.es indicando por escrito a súa petición e adxuntando fotocopia de seu DNI.

MEDIDAS DE SEGURIDADE. Tendo en conta o estado da técnica, os custes de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fíns do tratamento, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas, a ANPA aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade axeitado ao risco

TRATAMENTO BASEADO NO CONSENTIMENTO DO AFECTADO. A través da páxina web www.anpacaminodesantiago.es non se recolle ningún dato persoal sen o  seu consentimento.

DEBER DE CONFIDENCIALIDADE. De conformidade co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679 a ANPA comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.

INEXACTITUDE DOS DATOS OBTIDOS DIRECTAMENTE DO AFECTADO. Os efectos previstos no artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables ó responsable do tratamento os datos personais que sexan inexactos con respecto ós fins para os que se tratan, se  vostede non exerceu o seu dereito de rectificación.

DEREITO A RECLAMAR. No caso de que non esté conforme co  tratamento de seus datos poderá dirixir as suas reclamacions ante as Autoridades de protección de datos. 

 


Uso de cookies e datos estadísticos

Esta páxina web non recolle nin almacena datos persoais dos seus visitantes. Unicamente, coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co obxecto de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a súa frecuencia de utilización.

A estes efectos, utilízanse os datos estatísticos elaborados polo Provedor de Servizos de Internet da ANPA. Con esta información analízase a frecuencia de uso da web da mercantil a partir dos datos de conexión, e as seccións máis visitadas. A ANPA non utiliza cookies para recoller información dos usuarios desde a súa páxina web nin rexistra as súas direccións IP.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. No entanto, para o acceso á website da ANPA non será preceptiva a instalación de cookies.

A web www.anpacaminosantiago.es utiliza cookies para facilitar a relación das/os visitantes co noso contido e para permitir elaborar estatísticas sobre as visitas que recibimos. En cumprimento da Directiva 2009/136/CE, desenvolvida no noso ordenamento polo apartado segundo do artigo 22 da Lei de Servizos de Sociedade da Información, seguindo as directrices da Axencia Española de Protección de Datos, procedemos a informarlle detalladamente do uso que se realiza na nosa web.

As cookies

Denomínanse cookies a uns pequenos arquivos que se gravan no navegador utilizado por cada visitante/a de a nosa web para que o servidor poida lembrar a visita desa/e usuaria/ou con posterioridade cando volva acceder aos nosos contidos. Esta información non revela a túa identidade, nin dato persoal algún, nin accede ao contido almacenado no seu computador, pero si que permite ao noso sistema identificarche como un/a usuaria/ou (anónima/ou) determinada/ou que xa visitou a web con anterioridade, visualizou determinadas páxinas, etc. e ademais permite gardar as túas preferencias persoais e información técnica por exemplo as visitas realizadas ou páxinas concretas que visites.

Xestionar cookies

Se non desexas que se garden cookies no teu navegador ou prefires recibir unha información cada vez que unha cookie solicite instalarse, podes configurar as túas opcións de navegación para que se faga desa forma. A maior parte dos navegadores permiten a xestión das cookies de 3 formas diferentes:

  • As cookies son sempre rexeitadas;
  • O navegador pregunta se o usuario desexa instalar cada cookie;
  • As cookies son sempre aceptadas;

O teu navegador tamén pode incluír a posibilidade de seleccionar con detalle as cookies que desexas que se instalen no teu computador. En concreto, a/a usuaria/ou pode normalmente aceptar algunha das seguintes opcións:

  • rexeitar as cookies de determinados dominios;
  • rexeitar as cookies de terceiros;
  • aceptar cookies como non persistentes (elimínanse cando o navegador se pecha);
  • permitir ao servidor crear cookies para un dominio diferente.

Podes atopar información sobre como configurar os navegadores máis usados nas seguintes ligazóns:

Respecto das cookies de terceiros, é dicir aquelas que son alleas ao noso sitio web, non podemos facernos responsables do contido e veracidade das políticas de privacidade que eles inclúen polo que a información que che ofrecemos é sempre con referencia á fonte. En caso de dúbidas dirigete ao webmaster do dominio creador da cookie.

A continuación informámosche detalladamente das cookies que poden instalarse desde o noso sitio www.anpacaminosantiago.es. En función da túa navegación poderán instalarse todas ou só algunhas delas.

 

Dominio Nome da cookie Descripción Máis información

anpa

camino

santiago.es

_ga Google Analytics é unha ferramenta gratuíta de análise web de Google que principalmente permite que os propietarios de sitios web coñezan como interactúan os usuarios co seu sitio web. Así mesmo, habilita cookies para recompilar información de forma anónima e elaborar informes de tendencias de sitios web sen identificar a usuarios individuais. Política de Privacidadde
google.com Nid, identificador de canle Recompila de forma anónima os hábitos de uso do sitio dos visitantes e as páxinas que viron. Política de Privacidade
google.com NID, SNID, PREF, khcookie Google Maps recompila de forma anónima o navegador utilizado e as súas preferencias Política de Privacidade
facebook.com Act, c_user, csm, datr, fl, lu, p, presence, s, sub, xs Permite compartir contenidos da web en Facebook Política de Privacidade