Convócase a todos os pais e nais á Asemblea xeral extraordinaria da ANPA do CPI Camiño de Santiago, que se vai celebrar no auditorio do centro sociocultural Luis Seoane o vindeiro luns, 13 de decembro de 2021, ás 20.15 horas, en primeira convocatoria, e ás 20.45 horas, en segunda convocatoria, coa seguinte

ORDE DO DÍA

1.- Lectura e aprobación da acta da asemblea anterior.

2.- Revisión acordo excursión 4º da ESO do curso 2019-2020.

3.- Rogos e preguntas