Convócase a todos os país e nais á Asemblea xeral ordinaria da ANPA do CPI Camiño de Santiago que se vai celebrar no auditorio do centro sociocultural Luis Seoane o vindeiro mércores, 15 de xuño, ás 19.30 horas en primeira convocatoria e ás 20.00 horas en segunda convocatoria, coa seguinte

Orde do día:

  1. Lectura e aprobación das actas das asembleas extraordinarias anteriores (13 de decembro e 26 de maio)
  2. Aprobación das contas do ano 2021
  3. Aprobación do orzamento xeral do ano 2022
  4. Modificación dos estatutos da asociación
  5. Informe da Xunta Directiva.
  6. Funcionamento das canles de comunicación da Asociación coas familias (whatsapp, correo electrónico, páxina web).
  7. Información sobre o horario de saída do transporte escolar para o vindeiro curso.
  8. Actividades extraescolares para o vindeiro curso 2022-2023 (propostas recollidas).
  9. Rogos e preguntas