Convócase a todos os pais e nais á Asemblea xeral ordinaria da ANPA do CPI Camiño de Santiago, que se vai celebrar no centro sociocultural Luis Seoane o vindeiro xoves, 19 de setembrode 2019, ás 19.15 horas, en primeira convocatoria, e ás 19.30 horas, en segunda convocatoria, coa seguinte

ORDE DO DÍA

1.- Lectura e aprobación da acta da asemblea anterior.

2.- Actividades e servizo de Madrugadores.

3.- Obras

4.- Rogos e preguntas.